oxandbear_studio5_work_handicraft_face

OX & BEAR: Rare Beloved Classics

Commercial

oxandbear_studio8_work_handicraft_needle_seweing
oxandbear_studio7_work_handicraft_scissors_fabric
oxandbear_studio6_work_handicraft_hammer_sofa
oxandbear_studio4_work_handicraft_sewingmachine
oxandbear_studio2_work_handicraft
oxandbear_studio2_work_handicraft_detail_needles
oxandbear_cigar_chairs_classic2
oxandbear_cigar_chairs_classic_detail_front
oxandbear_cigar_chairs_classic_detail_backrest
oxandbear_cigar_chairs_classic_detail_front_top_armrest
oxandbear_papa_bear_yellow_cushions
oxandbear_papa_bear_yellow_details_topview
oxandbear_papa_bear_yellow_paw
oxandbear_papa_bear_yellow_front
oxandbear_papa_bear_yellow_topview
oxandbear_papa_bear_yellow_cushions_side
oxandbear_sofa_finjul_classic_rare_graz_handcraft_wood_upholster
oxandbear_potchair_blue_side
oxandbear_potchair_blue_front
oxandbear_potchair_blue
oxandbear_work_in_progress_chair
oxandbear_cigar_dresser_brown_front2 Kopie
oxandbear_sofa_kante_handcraft_wood_upholster_custom
oxandbear_left_art_sofa_finjul_classic_rare_graz_handcraft_wood_upholster
oxandbear_right_art_sofa_finjul_classic_rare_graz_handcraft_wood_upholster
oxandbear_2sofa_kante_handcraft_wood_upholster_custom
oxandbear_studio1_work_handicraft

CREDITS

Client: OX & BEAR
Photography: Klemens König
Art Direction: Klemens König, Barbara Sieber-Vandall
Agency: Fredmansky

Klemens König Photography
office@klemenskoenig.at
+43 664 235 6660

© 2014–2018 Klemens König Photograpy – Imprint